جستجوی محصولات ...

اسنک

به سبد خرید افزوده شد!
۶۰,۰۰۰
۱۰٪
۵۴,۰۰۰ تومان
اسنک کالازونه

کالباس میکس، قارچ، فلفل هندی، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا، نان باگت

به سبد خرید افزوده شد!
۵۹,۰۰۰
۱۰٪
۵۳,۱۰۰ تومان
اسنک مخصوص تنوری

کالباس میکس، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا، نان باگت

به سبد خرید افزوده شد!
۶۴,۰۰۰
۱۰٪
۵۷,۶۰۰ تومان
اسنک سالامی تنوری

کالباس میکس، قارچ، سالامی، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا، نان باگت

به سبد خرید افزوده شد!
۶۴,۰۰۰
۱۰٪
۵۷,۶۰۰ تومان
اسنک پپرونی تنوری

کالباس میکس، قارچ، پپرونی، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا، نان باگت

به سبد خرید افزوده شد!
۶۸,۰۰۰
۱۰٪
۶۱,۲۰۰ تومان
اسنک بوقلمون تنوری

کالباس میکس، بوقلمون فرآوری شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا، نان باگت

به سبد خرید افزوده شد!
۶۸,۰۰۰
۱۰٪
۶۱,۲۰۰ تومان
اسنک مرغ تنوری

کالباس میکس، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا، نان باگت

به سبد خرید افزوده شد!
۷۰,۰۰۰
۱۰٪
۶۳,۰۰۰ تومان
اسنک میکس تنوری

کالباس میکس، مرغ گریل شده، گوشت استیک شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا، نان باگت

به سبد خرید افزوده شد!
۷۰,۰۰۰
۱۰٪
۶۳,۰۰۰ تومان
اسنک ژیگو تنوری

کالباس میکس، گوشت استیک شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا، نان باگت

به سبد خرید افزوده شد!
۷۰,۰۰۰
۱۰٪
۶۳,۰۰۰ تومان
اسنک بدون کالباس گوشت

گوشت استیک، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا، نان باگت

به سبد خرید افزوده شد!
۷۰,۰۰۰
۱۰٪
۶۳,۰۰۰ تومان
اسنک بدون کالباس مرغ

مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا، نان باگت

به سبد خرید افزوده شد!
۷۰,۰۰۰
۱۰٪
۶۳,۰۰۰ تومان
اسنک بدون کالباس میکس

مرغ گریل، گوشت استیک، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا، نان باگت

به سبد خرید افزوده شد!
۶۸,۰۰۰
۱۰٪
۶۱,۲۰۰ تومان
اسنک بدون کالباس بوقلمون

بوقلمون فرآوری شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا، نان باگت

به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰
۱۰٪
۶۷,۵۰۰ تومان
اسنک تانگو

زبان، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا، نان باگت

به سبد خرید افزوده شد!
۶۵,۰۰۰
۱۰٪
۵۸,۵۰۰ تومان
اسنک گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا، نان باگت

به سبد خرید افزوده شد!
۵۵,۰۰۰
۱۰٪
۴۹,۵۰۰ تومان
اسنک سبزیجات

سبزیجات گریل، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا، نان باگت

به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰
۱۰٪
۶۷,۵۰۰ تومان
اسنک رست بیف

کالباس میکس، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا، نان باگت

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نیک شام پلاس می‌باشد.
طراحی شده باویترینویترین