در حال بارگذاری فایل ...
خارج از ساعت کاری: شروع سفارش‌گیری از فردا ساعت ۱۱:۰۰
جستجوی محصولات ...

پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰
۱۵٪
۶۳,۷۵۰ تومان
پیتزا کاپری یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون میکس ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۹۵,۰۰۰
۱۵٪
۸۰,۷۵۰ تومان
پیتزا کاپری دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون میکس ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۵۵,۰۰۰
۱۵٪
۴۶,۷۵۰ تومان
پیتزا سبزیجات یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سس مخصوص، کدو، فلفل دلمه ای، کلم بروکلی، قارچ، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰
۱۵٪
۶۳,۷۵۰ تومان
پیتزا سبزیجات دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، سس مخصوص، کدو، فلفل دلمه ای، کلم بروکلی، قارچ، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰
۱۵٪
۶۳,۷۵۰ تومان
پیتزا مخصوص پلاس یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون میکس، فیله مرغ، گوشت ستیکی، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۹۵,۰۰۰
۱۵٪
۸۰,۷۵۰ تومان
پیتزا مخصوص پلاس دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون میکس، فیله مرغ تکه شده، استیک گوشت گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰
۱۵٪
۶۳,۷۵۰ تومان
پیتزا سانتانا یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سس مخصوص، استیک گوشت گوساله قارچ، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۱۰۵,۰۰۰
۱۵٪
۸۹,۲۵۰ تومان
پیتزا سانتانا دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، سس مخصوص، استیک گوشت گوساله، قارچ، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰
۱۵٪
۶۳,۷۵۰ تومان
پیتزا مکزیکو یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، سس تند، قارچ، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۹۹,۰۰۰
۱۵٪
۸۴,۱۵۰ تومان
پیتزا مکزیکو دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، سس تند، قارچ، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۷۰,۰۰۰
۱۵٪
۵۹,۵۰۰ تومان
پیتزا پپرونی یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سس مخصوص، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۹۰,۰۰۰
۱۵٪
۷۶,۵۰۰ تومان
پیتزا پپرونی دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، سس مخصوص، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۷۰,۰۰۰
۱۵٪
۵۹,۵۰۰ تومان
پیتزا مکزیکال یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سس مخصوص، پپرونی، ژامبون میکس، فلفل هالوپینو، سس تند، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۹۰,۰۰۰
۱۵٪
۷۶,۵۰۰ تومان
پیتزا مکزیکال دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، سس مخصوص، پپرونی، ژامبون میکس، فلفل هالوپینو، سس تند، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۶۰,۰۰۰
۱۵٪
۵۱,۰۰۰ تومان
پیتزا دریایی یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سس مخصوص، سبزیجات میکس گریل شده، میگو، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۸۵,۰۰۰
۱۵٪
۷۲,۲۵۰ تومان
پیتزا دریایی دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، سس مخصوص، سبزیجات میکس گریل شده، میگو، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۸۰,۰۰۰
۱۵٪
۶۸,۰۰۰ تومان
پیتزا بوقلمون یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سس مخصوص، بوقلمون فراوری شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۰,۰۰۰
۱۵٪
۹۳,۵۰۰ تومان
پیتزا بوقلمون دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، سس مخصوص، بوقلمون فراوری شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۵۹,۰۰۰
۱۵٪
۵۰,۱۵۰ تومان
پیتزا مخصوص یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون میکس، کوکتل، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۸۵,۰۰۰
۱۵٪
۷۲,۲۵۰ تومان
پیتزا مخصوص دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون میکس، کوکتل، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۵۹,۰۰۰
۱۵٪
۵۰,۱۵۰ تومان
پیتزا مخلوط یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون میکس، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۸۵,۰۰۰
۱۵٪
۷۲,۲۵۰ تومان
پیتزا مخلوط دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون میکس، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۷۰,۰۰۰
۱۵٪
۵۹,۵۰۰ تومان
پیتزا سالامی یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۹۰,۰۰۰
۱۵٪
۷۶,۵۰۰ تومان
پیتزا سالامی دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰
۱۵٪
۶۳,۷۵۰ تومان
پیتزا میکس پلاس یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت استیک، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۱۰۵,۰۰۰
۱۵٪
۸۹,۲۵۰ تومان
پیتزا میکس پلاس دونفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت استیک، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۸۵,۰۰۰
۱۵٪
۷۲,۲۵۰ تومان
پیتزا رست بیف یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۰,۰۰۰
۱۵٪
۱۱۹,۰۰۰ تومان
پیتزا رست بیف دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت رست بیف، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰
۱۵٪
۶۳,۷۵۰ تومان
پیتزا چیلی بیف یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت استیک، سس تند، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۱۰۵,۰۰۰
۱۵٪
۸۹,۲۵۰ تومان
پیتزا چیلی بیف دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت استیک، سس تند، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰
۱۵٪
۶۳,۷۵۰ تومان
پیتزا چیلی چیکن یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سس مخصوص، فیله مرغ گریل شده، سس تند، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۱۰۵,۰۰۰
۱۵٪
۸۹,۲۵۰ تومان
پیتزا چیلی چیکن دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، سس مخصوص، فیله مرغ گریل شده، سس تند، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰
۱۵٪
۶۳,۷۵۰ تومان
پیتزا گوشت و قارچ یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۹۹,۰۰۰
۱۵٪
۸۴,۱۵۰ تومان
پیتزا گوشت و قارچ دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰
۱۵٪
۶۳,۷۵۰ تومان
پیتزا مرغ و قارچ یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سس مخصوص، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۱۰۵,۰۰۰
۱۵٪
۸۹,۲۵۰ تومان
پیتزا مرغ و قارچ دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، سس مخصوص، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۸۵,۰۰۰
۱۵٪
۷۲,۲۵۰ تومان
پیتزا تانگو یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سس مخصوص، زبان گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۰,۰۰۰
۱۵٪
۱۱۹,۰۰۰ تومان
پیتزا تانگو دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، سس مخصوص، زبان، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نیک شام پلاس می‌باشد.
طراحی شده باویترینویترین