نیک شام پلاس
جستجوی محصولات ...

پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۵۵,۰۰۰
۱۵٪
۴۶,۷۵۰ تومان
پیتزا کاپری یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 27 سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون میکس 90%، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا...

به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰
۱۵٪
۶۳,۷۵۰ تومان
پیتزا کاپری دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 30 سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون میکس 90%، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا...

به سبد خرید افزوده شد!
۴۵,۰۰۰
۱۵٪
۳۸,۲۵۰ تومان
پیتزا سبزیجات یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 27 سانتی‌متری، سس مخصوص، کدو، فلفل دلمه ای، کلم بروکلی، قارچ، میکس پنیر پیتزا...

به سبد خرید افزوده شد!
۶۵,۰۰۰
۱۵٪
۵۵,۲۵۰ تومان
پیتزا سبزیجات دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 30 سانتی‌متری، سس مخصوص، کدو، فلفل دلمه ای، کلم بروکلی، قارچ، میکس پنیر پیتزا...

به سبد خرید افزوده شد!
۵۸,۰۰۰
۱۵٪
۴۹,۳۰۰ تومان
پیتزا مخصوص پلاس یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 27 سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون میکس، فیله مرغ، گوشت ستیکی، قارچ، فلفل دلمه ا...

به سبد خرید افزوده شد!
۷۸,۰۰۰
۱۵٪
۶۶,۳۰۰ تومان
پیتزا مخصوص پلاس دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 30 سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون میکس، فیله مرغ تکه شده، استیک گوشت گوساله، قا...

به سبد خرید افزوده شد!
۵۸,۰۰۰
۱۵٪
۴۹,۳۰۰ تومان
پیتزا سانتانا یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 27 سانتی‌متری، سس مخصوص، استیک گوشت گوساله قارچ، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۷۸,۰۰۰
۱۵٪
۶۶,۳۰۰ تومان
پیتزا سانتانا دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 30 سانتی‌متری، سس مخصوص، استیک گوشت گوساله، قارچ، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۶۰,۰۰۰
۱۵٪
۵۱,۰۰۰ تومان
پیتزا مکزیکو یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 27 سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، سس تند، قارچ، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۷۹,۰۰۰
۱۵٪
۶۷,۱۵۰ تومان
پیتزا مکزیکو دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 30 سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، سس تند، قارچ، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۵۵,۰۰۰
۱۵٪
۴۶,۷۵۰ تومان
پیتزا پپرونی یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 27 سانتی‌متری، سس مخصوص، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰
۱۵٪
۶۳,۷۵۰ تومان
پیتزا پپرونی دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 30 سانتی‌متری، سس مخصوص، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۵۵,۰۰۰
۱۵٪
۴۶,۷۵۰ تومان
پیتزا مکزیکال یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 27 سانتی‌متری، سس مخصوص، پپرونی، ژامبون میکس، فلفل هالوپینو، سس تند، قارچ، فل...

به سبد خرید افزوده شد!
۷۷,۰۰۰
۱۵٪
۶۵,۴۵۰ تومان
پیتزا مکزیکال دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 30 سانتی‌متری، سس مخصوص، پپرونی، ژامبون میکس، فلفل هالوپینو، سس تند، قارچ، فل...

به سبد خرید افزوده شد!
۵۵,۰۰۰
۱۵٪
۴۶,۷۵۰ تومان
پیتزا دریایی یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 27 سانتی‌متری، سس مخصوص، سبزیجات میکس گریل شده، میگو، قارچ، فلفل دلمه ای، میک...

به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰
۱۵٪
۶۳,۷۵۰ تومان
پیتزا دریایی دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 30 سانتی‌متری، سس مخصوص، سبزیجات میکس گریل شده، میگو، قارچ، فلفل دلمه ای، میک...

به سبد خرید افزوده شد!
۵۸,۰۰۰
۱۵٪
۴۹,۳۰۰ تومان
پیتزا بوقلمون یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 27 سانتی‌متری، سس مخصوص، بوقلمون فراوری شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پی...

به سبد خرید افزوده شد!
۸۵,۰۰۰
۱۵٪
۷۲,۲۵۰ تومان
پیتزا بوقلمون دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 30 سانتی‌متری، سس مخصوص، بوقلمون فراوری شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پی...

به سبد خرید افزوده شد!
۴۸,۰۰۰
۱۵٪
۴۰,۸۰۰ تومان
پیتزا مخصوص یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 27 سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون میکس، کوکتل، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای...

به سبد خرید افزوده شد!
۶۸,۰۰۰
۱۵٪
۵۷,۸۰۰ تومان
پیتزا مخصوص دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 30 سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون میکس، کوکتل، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای...

به سبد خرید افزوده شد!
۴۸,۰۰۰
۱۵٪
۴۰,۸۰۰ تومان
پیتزا مخلوط یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 27 سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون میکس، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پی...

به سبد خرید افزوده شد!
۶۸,۰۰۰
۱۵٪
۵۷,۸۰۰ تومان
پیتزا مخلوط دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 30 سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون میکس، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پی...

به سبد خرید افزوده شد!
۵۵,۰۰۰
۱۵٪
۴۶,۷۵۰ تومان
پیتزا سالامی یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 27 سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰
۱۵٪
۶۳,۷۵۰ تومان
پیتزا سالامی دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 30 سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۵۸,۰۰۰
۱۵٪
۴۹,۳۰۰ تومان
پیتزا میکس پلاس یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 27 سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت استیک، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، م...

به سبد خرید افزوده شد!
۷۹,۰۰۰
۱۵٪
۶۷,۱۵۰ تومان
پیتزا میکس پلاس دونفره

خمیر پیتزا آمریکایی 30 سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت استیک، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، م...

به سبد خرید افزوده شد!
۶۰,۰۰۰
۱۵٪
۵۱,۰۰۰ تومان
پیتزا رست بیف یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 27 سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، می...

به سبد خرید افزوده شد!
۹۶,۰۰۰
۱۵٪
۸۱,۶۰۰ تومان
پیتزا رست بیف دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 30 سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت رست بیف، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، میکس پنیر پیت...

به سبد خرید افزوده شد!
۵۸,۰۰۰
۱۵٪
۴۹,۳۰۰ تومان
پیتزا چیلی بیف یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 27 سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت استیک، سس تند، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پی...

به سبد خرید افزوده شد!
۷۹,۰۰۰
۱۵٪
۶۷,۱۵۰ تومان
پیتزا چیلی بیف دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 30 سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت استیک، سس تند، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پی...

به سبد خرید افزوده شد!
۵۸,۰۰۰
۱۵٪
۴۹,۳۰۰ تومان
پیتزا چیلی چیکن یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 27 سانتی‌متری، سس مخصوص، فیله مرغ گریل شده، سس تند، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس ...

به سبد خرید افزوده شد!
۷۹,۰۰۰
۱۵٪
۶۷,۱۵۰ تومان
پیتزا چیلی چیکن دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 30 سانتی‌متری، سس مخصوص، فیله مرغ گریل شده، سس تند، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس ...

به سبد خرید افزوده شد!
۵۸,۰۰۰
۱۵٪
۴۹,۳۰۰ تومان
پیتزا گوشت و قارچ یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 27 سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۷۸,۰۰۰
۱۵٪
۶۶,۳۰۰ تومان
پیتزا گوشت و قارچ دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 30 سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۵۸,۰۰۰
۱۵٪
۴۹,۳۰۰ تومان
پیتزا مرغ و قارچ یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 27 سانتی‌متری، سس مخصوص، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۷۹,۰۰۰
۱۵٪
۶۷,۱۵۰ تومان
پیتزا مرغ و قارچ دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 30 سانتی‌متری، سس مخصوص، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۶۰,۰۰۰
۱۵٪
۵۱,۰۰۰ تومان
پیتزا تانگو یک نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 27 سانتی‌متری، سس مخصوص، زبان گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پن...

به سبد خرید افزوده شد!
۹۶,۰۰۰
۱۵٪
۸۱,۶۰۰ تومان
پیتزا تانگو دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی 30 سانتی‌متری، سس مخصوص، زبان، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نیک شام پلاس می‌باشد.
طراحی شده باویترینویترین